Kategoriler
CEZA HUKUKU

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 04.12.2018 TARİHLİ VE 92-606 SAYILI KARARI

Para istemek için zor kullanarak araçlarına bindirdikleri mağduru tehdit ettikten ve bir süre aracın içerisinde tuttuktan sonra, haklarında yetkili merciler tarafından soruşturma işlemi yapılmadan önce, herhangi bir dış zorlama olmaksızın ve mağdura cismen zarar vermeden iş yerine yakın, güvenli bir yerde bıraktıkları anlaşılan sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedeniyle TCK’nın 110. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.