Kategoriler
CEZA HUKUKU

KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK SUÇU

Kanunlara uymamaya tahrik

MADDE 217.

(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Bu maddede halkın, kanunlara uymamaya tahrik edilmesi suç hâline getirilmiştir. Tahrik fiilinin “kamu barışını bozmaya elverişli” olması aranarak, bu suçun somut tehlike suçu olduğu vurgulan­mıştır.

Ortak hüküm

MADDE 218. (25.5.2005 gün 5357 Sayılı Kanunla Değişik)

(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

GEREKÇE

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ya­yın yolu ile işlenmesi, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren nite­likli hâl olarak kabul edilmiştir.

Kanunlara uymamaya tahrik suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.