Kategoriler
CEZA HUKUKU

KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ SUÇU

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

MADDE 262.

(1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu hâlde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

GEREKÇE

Madde metninde, bir kamu görevinin hukuka aykırı bir şekilde üstlenilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç, hukuka aykırı olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek veya bu gö­revden ayrılması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye ça­lışmak suretiyle oluşmaktadır. Suçun oluşması için göz önünde bulundurul­ması gereken husus, kişinin kamu görevinin verdiği yetkileri kullanmaya teşebbüs etmesidir.

Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.