Kategoriler
CEZA HUKUKU

İNFAZ YASASI DEĞİŞİYOR YENİ İNFAZ YASASININ GETİRDİKLERİ

– Canavarca his saiki ile yaralamada ceza üst sınırı 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılıyor.

– Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek. Kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkânı getirilecek.

– Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan indirim yapılacak. Kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı paranın hazineye ödenmesi durumunda cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.

– Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin salgın hastalık halinde de kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkân tanınacak.

– Canavarca his saiki ile yaralamada ceza üst sınırı 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılıyor.

– Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek. Kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkânı getirilecek.

– Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan indirim yapılacak. Kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı paranın hazineye ödenmesi durumunda cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.

– Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin salgın hastalık halinde de kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkân tanınacak.

– Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştırılabilmelerine imkan tanınacak.

– Açık ceza infaz kurumunda olanlara verilen üç günlük mazeret izni yedi güne çıkartılacak.

– Hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi için ceza infaz kurumlarında iyi hâlli olarak geçirmesi gereken süre kısalacak. Hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izni hakkı bir defadan ikiye çıkartılacak.

– Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılmasına ilişkin hükümler tutuklular bakımından da uygulanabilecek.

– Zorunlu ve ivedi durumlarda, başsavcılıklar, cezanın infazına 6 aya kadar ara verebiliyor. Bu süre 1 yıla çıkartılacak. Hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde de  infaza ara verilebilmesine imkân tanınacak.

– Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların açık ceza infaz kuruma ayrılması infaz hâkiminin onayı ile mümkün olabilecek.

– Sadece hafta sonları ve geceleri cezaevinde kalınması şeklindeki infaz yönteminin kapsamı genişliyor. Bu yönteme ilişkin 6 aylık sınır kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkartılacak.

– Belirlenecek tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin, 18 yaşını dolduracakları tarihe kadar cezaevinde geçirdikleri 1 gün, 3 gün sayılacak.

– Terör suçları, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, cezaevinde 0-6 yaş arası çocuğuyla bulunan kadınların denetimli serbestlikle serbest bırakılması süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartılıyor.

– Kapsam dışında bırakılan suçlar hariç olmak üzere, farklı suçlardan yatan 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için de iki yıllık süre dört yıl olarak uygulanacak.

– Yukarıda sayılan suçlar hariç olmak üzere, farklı suçlardan yatan ve maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen altmış beş yaşını bitirmiş hükümlüler, cezaevinde geçirecekleri süreye bakılmaksızın, denetimli serbestlikle serbest bırakılacak.

– Belirtilen indirim hükümleri, iyi halli olmak koşuluyla kapalı cezaevinde bulunanlara da uygulanacak.

– Denetimli serbestlik süresi geçici olarak 3 yıla çıkartılacak. Böylece, belirlenecek tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkartılacak.

– Verilen cezadaki şartlı salıverme süresi düşüldükten sonra, kalan sürenin beşte biri de cezadan düşecek. Kalan süre ise cezaevinde geçirilecek. 

– Mükerrer suçlularla, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticaretinde mükerrer suç işleyenlere de kısmi indirim yapılacak. Mevcut rejimde şartlı salıverme oranı mükerrer suçlarda dörtte üçken paketteki düzenlemeye göre, bu suçlarda koşullu salıverme oranı üçte ikiye inecek.

– Şartlı salıverme süresi, mevcut düzende üçte iki oranında uygulanıyor. Yeni paketle, bu süre 1/2’ye inecek. Bu düzenleme, kasten öldürme suçları ile örgütlü suçlarda ve terör suçlarında uygulanmayacak. Kasten öldürme suçu işleyenler üçte iki, terör ve çete suçu işleyenler dört üç oranında ceza çekmeye devam edecek.