Kategoriler
CEZA HUKUKU

İFTİRA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 20.02.2018 TARİHLİ VE 240-51 SAYILI KARARI

ÖZET: Kişinin iftira nedeni ile gözaltına alınması veya tutuklanması halinde TCK’nın 267/4. maddesi yollamasıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun mağduru olabilmesi için CMK’nın 223/2-b maddesi uyarınca yüklenen fiili işlemediğinden dolayı beraat etmesi veya CMK’nın 172. maddesi gereğince hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması gerektiği anlaşıldığından, sanığın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda katılanların, nitelikli yağma suçundan tutuklandıkları ve açılan kamu davasında CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ettikleri olayda, TCK’nın 267/4. maddesi yollamasıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun mağduru olmaları “suç ve cezada kanunilik ilkesi” uyarınca mümkün değildir.

(CGK, 20.02.2018 tarihli ve 240-51 sayılı)