Kategoriler
CEZA HUKUKU

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 28.11.2017 TARİHLİ VE 1015-498 SAYILI KARARI

Sanıkların sözleşmenin tanıdığı hak ve yetkileri kullanarak şantiyeye gelip durum tespiti yapmaktan ibaret eylemleri dışında burada çalışan işçilerin serbestçe çalışmalarını engellemeye yönelik bir davranışlarının bulunmadığı, işçiler üzerinde baskı kurma, müdahalede bulunarak çalışmalarını engelleme imkân ve koşullarına sahip olmalarına rağmen polis memurları eşliğinde şantiyede sadece beklemekten ibaret eylemlerine kendiliğinden son verdikleri anlaşıldığından, sanıkların iş ve çalışma hürriyetini ihlâl etme kastıyla hareket etmedikleri ve atılı suçun maddi unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.