İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.12.2015 TARİHLİ VE 18-520 SAYILI KARARI

Belediye sınırları içerisinde yer alan binanın, proje harici olarak balkonlarının kapatılıp zeminde yan tarafa ilave ve çatı yapılması nedeniyle mühürlendiği, sanığın yapılan ihtara rağmen 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereğince ruhsat almadığı, suça konu yerdeki müdahaleyi sonlandırarak imara uygun hale getirmediği ve mahkemece yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılmadığı belirtilerek sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri … Okumaya devam et İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.12.2015 TARİHLİ VE 18-520 SAYILI KARARI