Kategoriler
CEZA HUKUKU

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 10.04.2018 TARİHLİ VE 32-163 SAYILI KARARI

Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız olarak bina yaptığı tutanakla tespit edilen sanığın, yapılan ihtara rağmen İmar Kanunu hükümleri gereğince ruhsat almadığı gibi suça konu yerdeki müdahaleyi sonlandırarak imara uygun hâle de getirmediği olayda; suça konu binayı zemin hariç üç kat olarak inşa ettiğini ifade eden sanığın kastının yoğunluğu, binanın mevcut durumu, bulunduğu alanın niteliği, yüzölçümü, kullanım amacı ile can ve mal güvenliği bakımından yaratabileceği tehlike dikkate alındığında, TCK’nın 61/1. maddesindeki ölçütler ile aynı Kanun’un 3. maddesinde yer alan “orantılılık” ilkesine uygun biçimde temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiği kabul edilmelidir.