Kategoriler
CEZA HUKUKU

İFADE VE SORGUNUN TARZI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.06.2019 TARİHLİ VE 310-509 SAYILI KARARI

Sanık hakkında kamu malına zarar verme ve tehdit suçlarından düzenlenen iddianamenin Yerel Mahkemece sanığın hazır bulunduğu duruşmada sorgusuna geçilmeden önce okunmadığı ve atılı kamu malına zarar verme ve tehdit suçları ile ilgili olarak CMK’nın 147. maddesindeki hakları konusunda bilgilendirilmediği anlaşıldığından, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran bu usule aykırılıklar nedeniyle Yerel Mahkeme hükümlerinin, diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasında zorunluluk bulunmaktadır.