Kategoriler
CEZA HUKUKU

İFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.05.2018 TARİHLİ VE 1087-211 SAYILI KARARI

CMK’nın 45. maddesi uyarınca tanıklıktan çekinme hakkı bulunan ve soruşturma aşamasında kolluk tarafından beyanı alınıp istinabe yoluyla yapılan duruşmada tanıklıktan çekinme hakkını kullanan sanığın ablası ve inceleme dışı sanığın gelini olan tanığın önceki beyanları ile olayın hemen ardından polis memurlarınca müdafii bulundurulmaksızın yapılan ön mülakat sonucu beyanlarının yazıya aktarılması suretiyle düzenlenen ve sonradan inceleme dışı sanık tarafından doğrulanmayan 30.04.2013 tarihli tutanağın, CMK’nın 148/4, 210 ve 217. maddeleri uyarınca hükme esas alınmasının mümkün olmadığı kabul edilmelidir.