Kategoriler
CEZA HUKUKU

HUKUKA KESİN AYKIRILIK HALLERİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13.11.2018 TARİHLİ VE 1158-520 SAYILI KARARI

Yüklenen suçun alt sınırı itibarıyla Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren nitelikli yağma suçundan yapılan yargılamada, CMK’nın 289/1-e maddesindeki emredici hüküm uyarınca duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken sanıkların müdafilerinin yokluğunda mahkûmiyet hükümleri tesis ve tefhim edilmesi usul ve kanuna aykırıdır.