Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 20.03.2018 TARİHLİ VE 504-108 SAYILI KARARI

Hâkimin kısa kararı tefhim ettikten sonra gerekçeli kararı yazıp imzalamadan önce ölmesi nedeniyle yerine görevlendirilen hâkim tarafından gerekçeli kararın yazılmasında usul ve kanuna aykırılık bulunmamaktadır.