Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 17.01.2019 TARİHLİ VE 1257-12 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece “Kanıtların değerlendirilmesi ve gerekçe” bölümünde deliller bir bütün hâlinde sayılmasına karşın sanıklara atılı suçlar ile delillerin ilişkilendirilip tartışılmadığı, kurulan mahkûmiyet hükümlerinde esas alınan ve reddedilen delillerin neler olduğunun, delillerle sonuç arasındaki bağın ne olduğunun ve niçin bu sonuca varıldığının gösterilmediği anlaşılmakla CMK’nın 230/1-b. maddesine muhalefet edildiği, dolayısıyla itiraza konu hükümlerin Anayasanın 141 ve CMK’nın 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde kanuni ve yeterli gerekçeyi içermediği kabul edilmelidir.