Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 12.02.2019 TARİHLİ VE 195-89 SAYILI KARARI

Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin düzenlemenin 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, sanığın adli sicil kaydında bulunan kasıtlı suçtan verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, yargılamaya konu suç tarihi itibarıyla sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yasal engel oluşturmasa da, bahse konu karar dikkate alındığında, sanığın suç işleme eğilimi ile bu bağlamda kişilik özelliklerinin değerlendirmeye tabi tutulduğu ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşmaması nedeniyle hakkında CMK’nın 231. maddesinin uygulanmadığı anlaşıldığından, Yerel Mahkemece “…Sanığın daha önce hakkında verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunmasına rağmen, denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemek suretiyle sergilediği olumsuz kişiliği dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından…” şeklinde gösterilen gerekçenin dosya içeriğine uygun, denetime elverişli, yasal ve yeterli olduğunun kabulü gerekmektedir.