Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 05.03.2019 TARİHLİ VE 569-150 SAYILI KARARI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının ceza usul hukukunun yanı sıra maddi ceza hukukunu da ilgilendiren karma bir özelliğe sahip olmasından dolayı sanık hakkında lehe kanun’un belirlenmesinde zorunluluk bulunması, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve fakat hüküm tarihinden önce değiştirilen 5395 sayılı Kanun’un 23. maddesinin 5560 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hâlinin 5 ve 6. fıkraları birlikte değerlendirildiğinde, denetim süresi içinde işlenen suç nedeniyle hükmün açıklanabilmesi için hapis cezasına mahkûmiyetin zorunlu kılınması ve sanık hakkında denetim süresi içinde işlediği suç nedeniyle hükmolunan kısa süreli hapis cezasının TCK’nın 50/1-a maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmiş olması ve aynı maddenin 5. fıkrasında uygulamada asıl mahkûmiyetin bu fıkra hükmüne göre çevrilen adli para cezası olduğunun belirlenmesi karşısında; Yerel Mahkemece sanığın denetim süresi içinde işlediği kasıtlı suçtan verilen netice adli para cezası esas alınarak hükmün açıklanmasında isabet bulunmadığı kabul edilmelidir.