Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 03.07.2018 TARİHLİ VE 479-327 SAYILI KARARI

Sanığa CMK’nın 231/5. maddesinin uygulanmasını isteyip istemediği hususunda açıklamalı davetiye ile tebligat yapılabileceğine ilişkin kanunda açık bir hüküm bulunmaması ve hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz hakkı bulunan sanığın, esasa ilişkin itirazlarının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasını kabul etmediği şeklinde yorumlanmasının mümkün olmaması karşısında; sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun hukuki anlam ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesinden sonra sanıktan bu kurumun uygulanmasını isteyip istemediği hususu açıkça sorularak beyanlarının duruşma tutanağına geçirilmesi gerekirken, bu konudaki beyanları tespit edilmeden sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar verilmesi isabetsizdir.