Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 02.04.2019 TARİHLİ VE 64-273 SAYILI KARARI

Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suçtan mahkûm olması nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin düzenlemenin 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle sanığın adli sicilinde bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kaydın, inceleme konusu dosyada da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yasal engel oluşturmaması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce değerlendirilmesinin gerekmesi nedeniyle kısa süreli hapis cezaları ertelenen sanık hakkında TCK’nın 51. maddesinin uygulandığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.