Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 28.02.2017 TARİHLİ VE 833-115 SAYILI KARARI

Cami içerisinde bulunan tabloyu çalmak suretiyle TCK’nın 142/1-a. maddesinde düzenlenen “Kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında” ve 142/2-h maddesinde düzenlenen “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında” olmak üzere hırsızlık suçunun iki farklı nitelikli hâlini ihlal eden sanığın, suçun daha ağır cezayı içeren nitelikli hâli olan TCK’nın 142/2-h maddesi uyarınca cezalandırılması gerekmektedir.