Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 17.01.2017 TARİHLİ VE 517-3 SAYILI KARARI

Gece saatlerinde bir hastanenin genel cerrahi servisinin önündeki sandalyelerin üzerinde uyuyan katılanın kolayca ulaşılamayacak şekilde cebinde bulunan cüzdanını uyandırmadan alıp, içerisinden bir miktar parayı çalan sanığın eylemi özel beceri gerektirdiğinden TCK’nın 142/2-b maddesi kapsamında nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur. Ancak doğal uyku hâli, hırsızlık eyleminin gerçekleştirilmesini önleyecek tedbirlerin alınmasına engel teşkil etmeyeceğinden TCK’nın 142/2- son maddesi kapsamında kişinin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunması olarak kabul edilemez.