Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 16.01.2018 TARİHLİ VE 1-5 SAYILI KARARI

Uzlaşma teklifinin reşit olmayan sanığın kanuni temsilcisine yapılması gerekmekte ise de sanığın eylemine uyan bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunun suç tarihi itibarıyla TCK’nın 142/1-b maddesinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak yaptırım altına alındığı, suçun gece vakti işlenmiş olması nedeniyle aynı Kanun’un 143. maddesi uygulandığında temel ceza üçte birine kadar artırılacağından yaptırımın asgari iki yıl bir gün hapis cezası olarak belirlenebileceği göz önüne alındığında, geceleyin nitelikli hırsızlık suçu için öngörülen cezanın alt sınırının iki yılı aşması nedeniyle sanık hakkında uzlaşma hükümlerinin uygulanma imkânı bulunmamaktadır.