Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 11.04.2019 TARİHLİ VE 83-308 SAYILI KARARI

İş yerinden hırsızlık suçunu işlediği iddia olunan sanık hakkında yapılan soruşturma sırasında düzenlenen 20.02.2005 tarihli görgü tespit tutanağında; nitelikli hırsızlık suçunun 19.02.2005 ile 20.02.2005 tarihleri arasında 18.30 ile 10.45 saatleri arasında gerçekleştirildiğinin belirtilmesi, katılan F. ve tanık İ.’nin ise suçun saat kaçta gerçekleştirildiğine dair herhangi bir beyanda bulunmamaları, UYAP sisteminden tespit edilen verilere göre suç tarihinde kış saati uygulaması devam eden Ankara ili Çankaya ilçesinde güneşin saat 06.32’de doğduğu ve TCK’nın 6/1-e maddesi uyarınca gündüz vaktinin saat 05.32 itibarıyla başladığının anlaşılması karşısında, suç saatinin net olarak belirlenemediği, bu konuda oluşan şüpheden yararlanması gereken sanığın eylemini gündüz vakti gerçekleştirdiğinin kabulü gerekmektedir.