Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 07.02.2019 TARİHLİ VE 796-79 SAYILI KARARI

Sigara alma bahanesiyle katılanın iş yerine gelen sanığın, katılandan para üstü aldıktan sonra yaptığı alışverişten vazgeçtiğini belirterek aldığı para üstünü iade ettiği sırada, el çabukluğu ile paranın 50 TL’sini katılana vermediği, dolayısıyla özel becerinin para üstünün katılanın elinden alınmasından sonra, yani paralar katılanın elinde iken değil para üstü katılana geri verilirken gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 142/2-b. maddesinde düzenlenen suçu değil, aynı Kanun’un suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanığın lehine olan 142/1-b. maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık suçuna teşebbüsü oluşturduğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.