Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 02.04.2019 TARİHLİ VE 296-269 SAYILI KARARI

Hırsızlık yapılan yerin, katılanın ikamet ettiği evin ve eklentisinin dışında kalan ve yalnızca hayvanlara özgülenmiş barınak niteliğinde bir yer olmaması, etrafı duvar ile çevrili ve katılanın evi ile aynı bahçe içinde bulunan, evin kullanılmasını tamamlayan, buraya girilmesi hâlinde evde oturanların huzur ve güvenliklerinin bozulacağı yerlerden olması karşısında; sanığın katılana ait evin eklentisi niteliğindeki ahırdan bir adet küçükbaş hayvanı çalması şeklindeki eyleminin TCK’nın 142/2-g maddesindeki suçu değil aynı Kanun’un suç ve karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan hâliyle 142/1-b maddesinde yazılı suçu oluşturduğu kabul edilmelidir.