Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 18.10.2018 TARİHLİ VE 1165-446 SAYILI KARARI

Hükmolunan hapis cezasının ertelenmesine engel sabıkası olmayan, her iki oturuma da katılan, suçu işledikten sonra pişmanlık göstermediğine ilişkin bir beyanı ya da dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışı bulunmayan sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık duyup duymadığı değerlendirilerek sonucuna göre TCK’nın 51. maddesindeki erteleme hükmünün uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekirken, duruşmadaki hâli olumlu değerlendirilip hakkında TCK’nın 62. maddesi uyarınca takdiri indirim hükmü uygulanan sanıkla ilgili hapis cezasının ertelenmemesine ilişkin olarak gösterilen “…Sanığın mahkemece müşahede edilen geçmiş hâli ve suç işleme eğilimi nazara alınarak cezasının tecili halinde ileride suç işlemekten çekineceği yolundan mahkememize müspet kanaat gelmediği…” şeklindeki gerekçenin yasal ve yeterli olmadığı gibi takdiri indirim uygulanmasına dair gerekçe ile de çeliştiği kabul edilmelidir.