Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 18.04.2017 TARİHLİ VE 197-234 SAYILI KARARI

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan TCK’nın 165. maddesi uyarınca 6 ay hapis ve 3.600 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hapis cezası suç tarihinde yürürlükte olmayan 647 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince ertelenen sanık hakkında aleyhe temyiz de bulunmayan olayda; sanığın hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde başka bir suç işlememesi hâlinde ertelenen mahkûmiyetinin vaki olmamış sayılacağı; TCK’nın 51. maddesi uyarınca hükmedilen cezanın ertelenmesi durumunda ise 1 yıl ile 3 yıl arasında belirlenecek denetim süresinin, suç işlemeden geçirilmesi durumunda cezası infaz edilmiş olarak kabul edileceğinden, hapis cezasının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması veya infaz edilmiş sayılması bakımından sonuçları itibarıyla aleyhe değiştirme yasağının bulunduğunun kabulü gerekmektedir.