Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAKSIZ TAHRİK/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 19.06.2018 TARİHLİ VE 1152-301 SAYILI KARARI

İlk haksız hareketin katılan A.’ya hakaret eden ve yumruk atan sanıktan gelmesi, sanığın, katılan A.’nın kendisine “Kör müsün, aracı ben kullanıyorum!” dediğine ve kendisini iterek yumrukla birkaç kez vurduğuna ilişkin savunmasının, olay yerinde bulunan katılan S. ve mağdurun anlatımları ile desteklenmemesi, katılan A.’nın yaşı küçük yeğenine araç kullandırmasının, polis memuru olması dolayısıyla suç teşkil eden eylemlere müdahale etme görevi bulunan sanık bakımından tahrik oluşturan bir fiil olarak değerlendirilememesi, sanığın, katılan A.’nın elinde silah bulunduğuna ve katılan S.’nin ateş etmemesi için kendisini engellemeye çalıştığına ilişkin tanıklarca doğrulanmayan savunmasının soyut nitelikte kalması ve dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporunda sanığın, oturduğu yerin karşı tarafından gelen hakaret içerikli sözler nedeniyle sinirlenerek ateş ettiği belirtilmesine rağmen bu hususun, aynı gün saat 19.00-19.33 arasında gerçekleşen ve bir bütünlük arz eden olay bakımından ilk haksız hareketi gerçekleştiren sanık açısından bir haksız tahrik nedeni olarak kabul edilememesi karşısında; Yerel Mahkemece sanık lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmamasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.