Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAKARET SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 26.06.2018 TARİHLİ VE 848-312 SAYILI KARARI

1- Sanığın mağdura hitaben söylediği cebini doldurmak deyimi; “Karşılaştığı elverişli durumlardan yararlanarak bol para kazanmak” anlamına gelmekte ise de bu deyimin, sanığın ayrıca söylediği “Taraf tutuyorsunuz!” şeklindeki sözle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, bu sözlerin cümlenin bütünü içerisindeki anlamı, söylenme amacı, hâkim olarak görev yapan mağdurun konumu dikkate alındığında, bu sözlerle, mağdurun mesleğinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine aykırı olarak elde ettiği haksız menfaat sonucunda davanın diğer tarafına iltimas sağladığının ima edilmesi karşısında; sanığın söylediği sözlerin eleştiri boyutunu aştığı ve mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnadı içerdiği anlaşıldığından, hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleştiği kabul edilmelidir. 2- Mağdur hâkim F.’nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada sanığın, soruşturmayı yürüten mağdur Cumhuriyet Savcısı N. huzurunda ifadesi alındıktan sonra ifade tutanağını okuyup imzalaması istendiğinde mağdura hitaben “Siz Hâkim F.’nin dediklerini yazmışsınız, benim dediklerimi yazmıyorsunuz, size yazıklar olsun!” dediği olayda; üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatan “Yazıklar olsun!” şeklindeki söz, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermediğinden ve sövme fiilini de oluşturmadığından hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.