Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAKARET SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 08.11.2018 TARİHLİ VE 814-512 SAYILI KARARI

Avukat olan sanığın, şikâyetçi vekili sıfatıyla takip ettiği davada, kendisine yaklaşık iki yıldır tebligat yapılmaması üzerine dosyayı incelediği mahkeme kaleminde, duruşma gününü bildiren tebligatın eski adresine çıkarılmış olması nedeniyle dosyadaki gelişmelerden haberdar olmadığını görünce önce zabıt kâtibi olan tanık, ardından da yazı işleri müdürü olan katılanla tartıştığı ve katılana “Kapa çeneni, psikolojik sorunun var herhâlde, sen hastasın, hastaneye git, dengesiz, kadına bak ya!” dediği olayda; sanığın katılanla tartışması sırasında sarf ettiği sözlerin anlamı, söylenme amacı, katılanın konumu ve görevi birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ifadeler; nezaket dışı, kaba, rahatsız edici hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğinde olup muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermediğinden ve sövme fiilini de oluşturmadığından hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.