Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAKARET SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 04.10.2016 TARİHLİ VE 82-346 SAYILI KARARI

Mağdur ve sanığın “Senin G.ne şişe sokacağım!” şeklindeki cümlenin yörelerinde hakaret olarak kullanıldığını beyan etmeleri, sanığın söz konusu mesajı kendisine hakaret eden mağdura tehdit kastıyla değil hakaret etme amacıyla gönderdiği yönündeki savunması ve mağdurun mesaj nedeniyle rencide olduğu yönündeki anlatımları karşısında, sanığın eyleminin hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.