Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAKARET SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 03.04.2018 TARİHLİ VE 89-140 SAYILI KARARI

Katılanın borcunu ödemek için süre istemesine rağmen evi habersiz olarak tahliye ederek sözünde durmaması üzerine sanık tarafından gönderilen mesajda yer alan “Ne kaypak adamsın!” ifadesi; nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olup, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermediğinden ve sövme fiilini de oluşturmadığından hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.