Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 12.12.2017 TARİHLİ VE 452-540 SAYILI KARARI

Otopark işleten şirketin yetkilisi ve çalışanları olan sanıkların, otoparka park edilen araçların korunması ve muhafazası için gerekli özeni göstermeyerek kimlikleri tespit edilemeyen üçüncü kişiler tarafından katılanın otoparka bıraktığı aracın çalınmasına sebebiyet verdikleri olayda; sanıkların, katılan tarafından otoparka teslim edilen araç üzerinde zilyetliğin devri amacı dışında bir tasarrufta bulunduklarına dair iddia ve delil bulunmadığı gibi bu devir olgusunu da inkâr etmemeleri nazara alındığında, sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın özel hukuk hükümlerini ilgilendiren hukuki ihtilaf niteliği taşıdığının kabulü gerekmektedir.