Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKEN HAL VE SONUCU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 18.12.2018 TARİHLİ VE 931-653 SAYILI KARARI

Sanığın, daha önceden ele geçirip üzerine kendisine ait fotoğrafı yapıştırdığı sürücü belgesini ibraz ederek kiraladığı aracı gününde iade etmeyip Mersin ilinde terk ettiği ve söz konusu aracın kira bedelini de ödemediği olayda; sürücü belgesinin kaynağı itibarıyla toplumda güven duygusu oluşturması ve bu güven duygusunun dolandırıcılık suçunun işlenmesini kolaylaştırması nedenleriyle sanığın eyleminin TCK’nın 158/1-d maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılıp değerlendirilmesi görevi 5235 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca ağır ceza mahkemesine aittir.