Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

 

Görevi yaptırmamak için direnme

MADDE 265.

(1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(4) Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

GEREKÇE

Madde metninde, görevini yaptırmamak için kamu görevlisine direnme fiilleri suç olarak tanımlanmıştır.

Birinci fıkrada, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması hâlinde verilecek ceza belirlenmiş­tir. Bu suçun oluşması için kullanılan cebrin kasten yaralama suçunun temel şekli veya daha az cezayı gerektiren hâli kapsamında değerlendirilebilecek boyutta olması gerekir. Aksi takdirde, dördüncü fıkra hükmüne göre uygu­lama yapmak gerekir.

Maddenin ikinci fıkrasında ise, direnilen kamu görevlisinin yargı gö­revi yapan kişi olması, bu suç açısından daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir.

Üçüncü fıkraya göre, suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâ­linde, verilecek ceza artırılacaktır. Keza, dördüncü fıkrada, suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güç­ten yararlanılarak işlenmesi hâli, cezanın artırılması sebebi olarak kabul edilmiştir.

Son fıkraya göre, bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu­nun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ay­rıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

ilgili yargıtay kararları

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 08.11.2016 TARİHLİ VE 496-409 SAYILI KARARI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 23.05.2017 TARİHLİ VE 448-288 SAYILI KARARI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13.06.2017 TARİHLİ VE 683-330 SAYILI KARARI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 28.11.2017 TARİHLİ VE 627-502 SAYILI KARARI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.04.2018 TARİHLİ VE 44-191 SAYILI KARARI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 29.05.2018 TARİHLİ VE 1439-250 SAYILI KARARI

Görevi yaptırmamak için direnme suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.