Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 25.10.2018 TARİHLİ VE 1097-477 SAYILI KARARI

ÖZET: Olay tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi olarak görev yapan sanık tarafından sonradan değiştirilen hüküm fıkrasını içeren Mahkeme kararının, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanması gözetildiğinde, dosya kapsamına uygun yapıldığı anlaşılan değişikliğin katılanın mağduriyetine yol açmadığı gibi sanığın eylemi sebebiyle kamunun zarara uğradığına ya da kişilere haksız menfaat sağlandığına ilişkin dosyaya yansıyan bir iddianın veya delilin de bulunmadığı, bu nedenle sanığa atılı görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.

(CGK, 25.10.2018 tarihli ve 1097-477 sayılı)