Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÖREV/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 09.05.2017 TARİHLİ VE 469-260 SAYILI KARARI

Merci tayini yoluyla görev uyuşmazlığının çözümlenmesi sonucunda, dosyanın gönderildiği mahkemece verilen kararların temyiz incelemesi sırasında, görev konusu tekrar gündeme gelemez. Aksi durumun kabulü yargılamaların gereksiz yere uzamasına ve makul sürede yargılanma hakkının ihlaline neden olacaktır. Bu itibarla 10.06.1942 tarihli ve 26-16 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının hâlen geçerliliğini koruduğu kabul edilmelidir.