Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 07.05.2019 TARİHLİ VE 1174-378 SAYILI KARARI

1- Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve bir müddet barınma imkânı sağlanan göçmenlerin, ülke içinde bir yerden başka bir yere taşınmak istenmesi, göçmen kaçakçılığı organizasyonu kapsamında yurt dışına çıkartılmak istendiklerine dair dosya kapsamında bir delil bulunmaması ve göçmenlerin Ankara ve İstanbul illerine gitmek amacıyla hareket ettiklerini belirtmeleri karşısında sanığın eyleminin atılı göçmen kaçakçılığı suçunun seçimlik hareketlerinden olan ve TCK’nın 79/1-a maddesinde belirtilen “Ülkede kalmaya imkân sağlama” boyutunda kaldığının kabulü gerekmektedir. 2- Sanığın, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan göçmenlerin ülke içinde bir yerden başka bir yere nakledilmeleri hususunda inceleme dışı sanıklardan İ. ile irtibat hâlinde olması ve suçun işlenişi sürecinde üstlendiği rol gereği göçmenlerin yol güzergahında önceden belirlenen noktalardan alınmasının teminine yönelik olarak kendi aralarındaki iş bölümü çerçevesinde koordineli bir şekilde hareket ederek göçmenlerin ülkede kalmalarına imkân sağlaması ve bu suretle inceleme dışı sanıklar ile birlikte, eylem üzerinde ortak hâkimiyet kurulmak suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunun işlenişine katkıda bulunması karşısında TCK’nın 37. maddesi anlamında atılı suçun müşterek faili olduğu kabul gerekmektedir.