Kategoriler
CEZA HUKUKU

GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 28.04.2015 TARİHLİ VE 462-135 SAYILI KARARI

Sanığa isnat olunan uyuşturucu madde ticareti suçunun “örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmemiş olması” nedeniyle Mahkemece CMK’nın 139. maddesi uyarınca “gizli soruşturmacı” görevlendirilmesine karar verilmesi isabetli olmayıp, alıcı rolüne girerek sanıktan uyuşturucu madde satın alan görevlilerin gizli soruşturmacı değil gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlileri olarak kabul edilmeleri gerekir. Bu görevlilerin ancak “suça azmettirmeden veya teşvik etmeden” elde ettikleri deliller hukuka uygun olacaktır.