Kategoriler
CEZA HUKUKU

GENİTAL MUAYENE SUÇU

Genital muayene

MADDE 287.

(1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

GEREKÇE

Madde metninde hukuka aykırı biçimde genital mua­yene yapılması, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.