Kategoriler
CEZA HUKUKU

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 26.03.2019 TARİHLİ VE 168-252 SAYILI KARARI

Olay günü tanık F.’nin, babası olan sanık tarafından bira alması için tekel bayisine gönderildiği, kızının eve geç geldiğinden bahisle sanık ile aralarında çıkan tartışma sonrasında sanığın evden ayrılmak amacıyla aracının anahtarını eşi olan inceleme dışı suçun mağduru M.’den istediği, M.’nin ise sanığın alkollü olması nedeniyle aracın anahtarını vermediği, bu duruma sinirlenen sanığın eşi ile kızının bulunduğu oda kapısının altına tiner dökerek yakmaya çalıştığı olayda; yakılan ateşin başka nesnelere sirayet etme, diğer bir ifadeyle yaygınlaşma eğilimi göstermeden basit bir müdahale ile sanığın eşi tarafından üzerine basılmak suretiyle yangın boyutuna ulaşamadan söndürüldüğünün anlaşılması karşısında, TCK’nın 170/1-a maddesinde düzenlenen kasten yangın çıkarma suçunun yasal unsurları oluşmasa da yangın tehlikesine neden olunması nedeniyle aynı maddenin ikinci fıkrasındaki suçun oluştuğu kabul edilmelidir.