Kategoriler
CEZA HUKUKU

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 07.03.2019 TARİHLİ VE 50-176 SAYILI KARARI

TCK’nın 170/1-c maddesinde düzenlenen silahla ateş etme şeklindeki seçimlik hareketli suçun sadece anılan Kanun’un 6/1-f maddesi kapsamındaki, mermi çekirdeği veya saçma olarak tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilme özelliğine sahip olan ateşli bir silahla işlenebileceği, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar ise nitelikleri itibarıyla ateşli silah sayılamayacaklarından sanığın bu nitelikteki silah ile havaya ateş etmesi eylemi korku, kaygı ve panik yaratabilecek nitelikte olsa dahi, TCK’nın 170/1. maddesi kapsamında düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu değil, başkalarının huzur ve sükûnunu bozucu davranışları yaptırıma bağlayan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. maddesinde düzenlenen gürültüye neden olma kabahatini oluşturduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.