Kategoriler
CEZA HUKUKU

FİKRİ İÇTİMA/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 29.05.2018 TARİHLİ VE 605-243 SAYILI KARARI

Bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet yasak bıçak ele geçirilmesi hâlinde, TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca en ağır cezayı gerektiren 6136 sayılı Kanun’un 13/1. maddesinde tanımlanan ruhsatsız tabanca taşımak suçundan hüküm kurulmalı, ele geçirilen bıçak da dikkate alınarak ceza alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmelidir.