Kategoriler
CEZA HUKUKU

EŞYA MÜSADERESİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 29.11.2016 TARİHLİ VE 142-463 SAYILI KARARI

“Suça konu bononun dosyada delil olarak saklanmasına” ilişkin kararın, itiraz kanun yoluna tâbi bir hâkim kararı ya da kanunda açıkça itiraza tâbi olduğu belirtilen bir mahkeme kararı değil, Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 16. maddesine istinaden, niteliği itibarıyla müsadere edilemeyen, ancak başlı başına delil niteliğinde olup aynı zamanda suç konusunu oluşturan eşyanın dosyada muhafaza edilmesini sağlamak için verilen bir mahkeme kararı olduğu ve anılan karara karşı başkaca bir kanun yolu öngörülmediği anlaşıldığından, başvurulması gereken kanun yolunun, esas hükmün tabi olduğu temyiz kanun yolu olduğunun kabulü gerekmektedir.