Kategoriler
CEZA HUKUKU

EŞYA MÜSADERESİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 22.11.2016 TARİHLİ VE 421-440 SAYILI KARARI

Yerel Mahkeme tarafından ruhsat sahibine iadesine karar verilen ve olay tarihinde yaklaşık 10 yıllık olan av tüfeğinin bilinen değerinin, karar tarihinde yürürlükte bulunan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427. maddesindeki kesinlik sınırı olan 1.430 TL’nin altında kaldığı anlaşıldığından, Cumhuriyet savcısının yalnızca av tüfeğinin müsaderesi gerektiğine ilişkin temyiz talebinin Özel Dairece, eşyanın bilinen değerinden dolayı kararın kesin olduğu gerekçesiyle reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.