Kategoriler
CEZA HUKUKU

DURUŞMANIN BAŞLAMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.06.2019 TARİHLİ VE 202-508 SAYILI KARARI

Sanık hakkında kamu malına zarar verme suçundan düzenlenen ve kamu malına zarar vermeye teşebbüs suçundan düzenlenen iddianamelerin Yerel Mahkemece sanığın hazır bulunduğu oturumda sorgusuna geçilmeden önce okunmadığı ve atılı kamu malına zarar verme ile kamu malına zarar vermeye teşebbüs suçları ile ilgili olarak CMK’nın 147. maddesindeki hakları konusunda bilgilendirilmediği anlaşıldığından, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran bu usule aykırılıklar nedeniyle Yerel Mahkeme hükümlerinin, diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasında zorunluluk bulunmaktadır.