Kategoriler
CEZA HUKUKU

DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 22.01.2019 TARİHLİ VE 533-31 SAYILI KARARI

Yüklenen suçun alt sınırı itibarıyla Kanun’un zorunlu müdafiliği kabul ettiği nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten yapılan yargılamada, CMK’nın 289/1-e maddesindeki emredici hüküm uyarınca duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken sanık müdafisinin yokluğunda direnme kararına konu mahkûmiyet hükmünün tesis ve tefhim edilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Öte yandan sanık müdafisinin duruşma günü il dışında olacağı gerekçesiyle duruşmanın başka bir güne ertelenmesi talebine ilişkin Yerel Mahkemece olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden, yokluğunda mahkûmiyet hükmü kurulmasının Anayasa’nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil yargılanma hakkını” düzenleyen 6/3-b-c maddesinde yer alan hükümleri göz önüne alındığında savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğu açıktır.