Kategoriler
CEZA HUKUKU

DOLANDIRICILIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 16.10.2018 TARİHLİ VE 8-437 SAYILI KARARI

Sanığın evinde satmak amacıyla tarihi eser bulundurduğunun haber alınması üzerine, gerekli araştırmayı yapmak ve 2863 sayılı Kanun’a aykırılık suçunun maddi delillerini ortaya çıkarıp şüphelileri yakalamak amacıyla, sanığın evine gidip müşteri gibi davranarak pazarlık yapan ilgili kolluk görevlisinin baştan itibaren tarihi eser satın almak yönünde bir iradesinin bulunmaması ve sanığın ilgili kolluk görevlisine yönelik bir kısmı taklit olan eserleri satmak şeklindeki hileli hareketlerinin aldatıcı ve hataya düşürücü nitelikte olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin dolandırıcılık suçunun maddi konusunun hareket unsurunu oluşturan hileli davranış olarak nitelendirilemeyeceği anlaşıldığından dolandırıcılık suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.