Kategoriler
CEZA HUKUKU

DİLENCİLİK SUÇU

Dilencilik

MADDE 229.

(1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

GEREKÇE

Çocukları, fiziksel veya zihinsel engellileri dilenci­likte araç olarak kullanmak suretiyle başkalarının diğerkamlık ve acıma duyguları istismar edilmekte ve haksız kazançlar elde edilebilmektedir. Bu durumun kişilerdeki kimsesizlere, yoksullara yardım etme yönündeki has­letlerin zayıflamasına yol açtığı, bilinen bir gerçektir. Bu düşüncelerle, ço­cukların, fiziksel veya zihinsel engellilerin dilencilikte araç olarak kullanıl­ması, suç olarak tanımlanmıştır.

Dilencilik suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.