Kategoriler
CEZA HUKUKU

DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 29.11.2018 TARİHLİ VE 1097-591 SAYILI KARARI

Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan sanığın, eşiyle yapmakta olduğu telefon görüşmesi sırasında, telefonları kayıt ve dinleme işiyle görevli olan mağdura yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen hakaret suçunda, telefon dinlemesinden elde edilen kayıtlar CMK’nın 217/2. maddesi anlamında hukuka uygun olarak elde edilen delil niteliğindedir. Somut olayda sanığın eşinin daha önce yaşadığı bir olaya ilişkin durumun kendisine yanlış aktarılmış olması da kamu görevlisi mağdur açısından haksızlık olgusunu ortadan kaldırmamakta olup, telefonu dinlemekte olan kamu görevlisi mağdurun onur, şeref ve saygınlığının korunması gerekmektedir.