Kategoriler
CEZA HUKUKU

DELİLLERİN TARTIŞILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 20.11.2018 TARİHLİ VE 253-544 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece bozmadan sonra yapılan oturumda sanık ve müdafisi ile katılan vekiline bozmaya karşı diyecekleri sorulduktan sonra, sanıktan son sözü sorulmasına rağmen katılan vekilinin tekrar beyanı alınarak yargılama bitirilmek suretiyle hükmün tesis ve tefhim edilmesi, CMK’nın 216/3. maddesine açıkça aykırılık oluşturduğundan, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran bu usule aykırılık nedeniyle Yerel Mahkeme direnme kararına konu beraat hükmünün diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir.