Kategoriler
CEZA HUKUKU

DELİLLERİN TARTIŞILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 12.02.2019 TARİHLİ VE 404-104 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece bozmadan sonra yapılan yargılama aşamasında, bozma ilamına karşı sanıklar ve sanıklar müdafisinin görüşü alınıp, katılan ile vekiline de söz verilmesinin ardından hazır bulunan sanıklara son söz hakkı tanınmadan yargılama bitirilmek suretiyle hükmün tesis ve tefhim edilmesi, CMK’nın 216/3. maddesine açıkça aykırılık oluşturduğundan, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran bu usule aykırılık nedeniyle Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükümlerinin diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir.